• office@activeyourope.ro

despre-noi

home-top

Despre noi

Asociația Active Yourope este o organizație nonguvernamentală, non-profit, orientată spre educația, formarea profesională și culturală a tinerilor și adulților ce se implică activ în dezvoltarea comunității locale și crearea de parteneriate și rețele locale, regionale, naționale și internaționale.

Obiectivele cuprinse in statutul asociației se axează pe următoarele componente:

 • crearea de condiții umane pentru copiii, tinerii si adulții cu nevoi sociale și de sănătate;
 • reintegrarea socială, școlară și profesională a copiilor si tinerilor lipsiți de condiții corespunzătoare de creștere;
 • informare și consultanță pentru apărarea drepturilor omului și protecției sociale; promovarea conceptului de egalizare a șanselor și participare la viața comunității;
 • sprijin oferit tinerilor cu nevoi, prin programe educaționale și de ocrotire;
 • sprijin acordat adulților, prin programe de suport, în vederea reconversiei profesionale;
 • desfășurarea de proiecte locale, naționale și internaționale;
 • suport pentru activitățile culturale, artistice si creative din comunități;
 • reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă;
 • promovarea tradițiilor și identității culturale a localității și a zonei;
 • protecția mediului și valorificarea durabilă a resurselor naturale din zonă.

Pentru îndeplinirea scopului și a obiectivelor, ASOCIAŢIA ACTIVE YOUROPE desfășoară următoarele activități:

 1. aplicarea unor programe educaționale si de suport pentru tinerii din mediul rural si urban;
 2. numeroase programe si proiecte de tineret, folosind educația non formală având ca scop promovarea tolerantei, diversității in rândul tinerilor;
 3. Dezvoltarea și implementarea de proiecte comunitare;
 4. programe de instruire /formare;
 5. aplicarea unor programe educaționale si de suport pentru tinerii din mediul rural si urban;
 6. monitorizarea și sprijinirea activității autorităților publice prin proceduri specifice de advocacy;
 7. acordarea de burse și/sau granturi;
 8. realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative;
 9. identificarea, evaluarea și susținerea copiilor supradotați, fără posibilități materiale;
 10. realizarea unui parteneriat cu Asociații, rețele si organizații de profil, din țară și străinătate;
 11. desfășurarea unor activități și servicii generatoare de fonduri necesare bunului mers al Asociației;
 12. activități de consultare, conștientizare, informare, instruire și creștere a capacității instituționale de gestionare a rețelei de arii naturale protejate;
 13. organizarea de cursuri de formare, seminarii, conferințe, dezbateri publice, tabere, școli de vară;
 14. desfășurarea de activități culturale, artistice si creative;
 15. protecția mediului și valorificarea durabilă a resurselor naturale din zonă;
 16. activități economice directe în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației;
 17. organizarea de manifestări (conferințe, expoziții, cursuri, simpozioane, manifestări cultural științifice);
 18. să inițieze și să desfășoare schimburi culturale, educative cu persoane și instituții cu caracter similar din țara și din străinătate;
 19. orice alte activități necesare realizării scopului prevăzut în Statut şi în Actul Constitutiv în limitele acestora și a legislației în vigoare.