• office@activeyourope.ro
home-top

Active Yourope

Asociația Active Yourope este o organizație nonguvernamentală, non-profit, orientată spre educația, formarea profesională și culturală a tinerilor și adulților ce se implică activ în dezvoltarea comunității locale și crearea de parteneriate și rețele locale, regionale, naționale și internaționale. Încă de la înființare Asociația Active Yourope a derulat foarte multe activități de educație non-formală în rândul tinerilor, deoarece consideram ca tinerii sunt principalii agenți ai schimbării.

În prezent asociația desfășoară activități cu tinerii la nivel local, regional si național, dar si la nivel internațional prin diverse mobilități de tineret, realizate cu sprijinul programului Erasmus+.

Totodată, domeniul de activitate al asociației atinge si elementele educației formale, prin dezvoltarea de cursuri de formare pentru adulți.

Misiune

Îmbunătățirea infrastructurii sociale ce vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea grupului țintă, adică a populației, cu servicii esențiale, asociația având scopul de a contribui la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale, prin îmbunătățirea serviciilor de mediu, sănătate, educație, sociale.

misiune1
misiune2
viziune

Viziune

Viziunea noastră este să creăm oportunități de învățare, de formare, de incluziune, de dezvoltare personală pentru copii, tineri și adulți, indiferent de condiția socială a acestora.

VALORI

  1. Responsabilitate socială
  2. DIMENSIUNEA EUROPEANA
  3. INCLUZIUNEA, EGALITATE DE ŞANSE
  4. PARTICIPAREA ŞI CETĂŢENIE ACTIVĂ
  5. ÎNVĂȚAREA PE TOT PARCURSUL VIEȚII