• office@activeyourope.ro

proiecte

G.A.I.A. – Green Action Initiative Awareness

G.A.I.A. – Green Action Initiative Awareness


Schimbările climatice și impactul acestora asupra mediului înconjurător sunt probleme cu care ne confruntăm la nivel regional, național și internațional, iar acestea vor marca generațiile viitoare. Proiectul G.A.I.A. – Green Action Initiative Awareness se derulează în perioada 01.11.2022-31.12.2023 și este co-finanțat de Uniunea Europeană prin Consorțiul de ONG-uri din Piedmonte, în cadrul proiectului cadru “Mindchangers - Regions and youth for Planet and People” (CSO-LA/2020/415-010).
Proiectul își propune să contribuie la diminuarea impactului schimbărilor climatice și să crească implicarea și conștientizarea tinerilor în domeniul protecției mediului prin ateliere de lucru, învățarea de la egal la egal, campanie media de conștientizare precum și o campanie de plantare.
Proiectul se adresează în primul rând tinerilor din județul Dolj prin implicarea lor activă în lupta pentru protecția mediului, dar și tuturor cetățenilor care doresc să se alăture efortului nostru.


Proiectul are o pagină de în Facebook dedicată.
Jump Start in educatia adultilor in context european

Jump Start in educatia adultilor in context european


JUMP START IN EDUCATIA ADULTILOR IN CONTEXT EUROPEAN


Program: Erasmus +


Referință proiect: 2021-2-RO01-KA122-ADU-000041757


Tip de acțiune: KA122-ADU - Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education


Perioada de derulare a proiectului: 01 aprilie 2022 – 31.03.2023


Asociația Active Yourope oferă servicii de educație, formare în domeniul educației civice, incluziunii sociale, educației financiare, antreprenoriale. Asociația noastră desfășoară activități pentru grupuri vulnerabile și are nevoie de o actualizare a practicilor didactice pentru a oferi o educație de calitate la standarde europene. Pornind de la dezideratele asociației de a se dezvolta ca centru de resurse pentru formarea adulților și tinerilor și de a avea membri și traineri activi cu competențe cheie relevante pentru activitățile pe care le desfășoară, conducerea asociației a considerat că este absolut necesară, participarea a 7 membri/traineri la 3 cursuri de formare si un job shadowing, centrate pe nevoile prime identificate (slabe competențe digitale, nevoia de a îmbunătăți strategiile didactice în domeniul incluziunii sociale si educației civice, diversificarea ofertei curriculare si extinderea rețelei de networking și a instrumentelor manageriale).


Obiectivele proiectului sunt: • Îmbunătățirea competențelor digitale a formatorilor și membrilor asociației prin participarea a 2 persoane la cursuri de formare europene pe parcursul a 12 luni de proiect

 • Dezvoltarea competențelor transversale a membrilor prin participarea a 3 formatori la mobilități europene privind folosirea de noi strategii didactice pentru educarea grupurilor vulnerabile în 12 luni de proiect

 • Creșterea competențelor manageriale și consolidarea cooperării cu parteneri europeni din domeniul educației adulților prin participarea a 2 membri ai asociației la un job-shadowing


            Membrii asociației vor dezvolta și aplica în mod adecvat cunoștințe, abilități și atitudini relevante pentru educația incluzivă și contextele în care are loc, vor dobândi noi instrumente de incluziune socială și metode de lucru pentru a educa în mod eficient toți cursanții și noi activități și tehnici de educație non-formală, să utilizeze noi instrumente de mediere și negociere în lupta împotriva excluderii persoanelor cu mai puține oportunități să facă schimb de practici și experiențe cu privire la diferite aspecte și percepții ale marginalizării și incluziunii


            Formatorii se vor familiariza în special cu metodologiile inovatoare pentru a preda și a favoriza integrarea persoanelor cu mai puține oportunități, devenind la rândul lor agenți activi ai unor noi inițiative similare


Rezultate: strategie asociație actualizată, curs “Conținutul eLearning în educația adulților”, „Elemente de cetățenie activă", actualizare curs „Antreprenoriat social”, ghid „Metode de incluziune sociala”.Proiectul are un link extern asociat.
Proiectul are o pagină de în Facebook dedicată.
Proiectul are o galerie asociată.
IRAD: Implica-te Responsabil, Acioneaza si Decide

IRAD: Implica-te Responsabil, Acioneaza si Decide


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Educația civică insuficientă în școli, oportunitățile limitate de învățare în afara școlilor și lipsa modelelor pozitive sunt obstacole în calea implicării și participării civice.


Proiectul IRAD constă în implementarea de activități de educație si implicare civică in localitățile Băilești și Segarcea din județul Dolj cu o rata a marginalizării ridicată și cu zone insuficient deservite unde s-a constatat lipsa spiritului civic in rândul tinerilor, lipsa abordării practice de predare a educației civice si dezinformarea on-line.


Beneficiarii proiectului: 


- 500 de tineri de 15-22 ani din Segarcea si Băilești


- 60 de cadre didactice


- 10 membri ai asociatei care vor benefica de o sesiune de instruire


Scopul proiectului


Creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice pentru dezvoltarea comunității locale.


Obiective • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 500 de copii din 3 licee din Băilești și Segarcea pe parcursul a 12 luni de proiect referitoare la cetățenia activă, drepturile omului, voluntariat, implicare comunitara, egalitate de șanse si mobilizare comunitară prin organizarea unei campanii de promovare și de informare privind activismul civic, prin organizarea de alegeri locale /ONG-uri simulate care vor iniția măsuri de rezolvare a problemelor comunității

 • Îmbunătățirea cunoștințelor, abilitaților, aptitudinilor a 60 cadre didactice din 3 licee din orașe mici din Dolj privind instruirea tinerilor in domeniul drepturilor omului a implicării civice prin transfer de bune practici din partea partenerului islandez pe parcursul a 12 luni de proiect

 • Creșterea gradului de informare în privința identificării și filtrării informațiilor, a consumului conștient de produse media în rândul a 300 de tineri din 3 licee din comunități insuficient deservite din Dolj pe parcursul a 2 luni de proiect prin desfășurarea unei campanii de media litercy si fake news

 • Dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-ului prin desfășurarea unei activități de instruire de 3 zile privind managementul voluntarilor, fundraising si planificare strategică pentru 10 membri.


Activități • Activitate de dezvoltare organizațională: 10 persoane instruite in cadrul managementului voluntarilor, fundraising si planificare strategică.

 • Curs de instruire drepturile omului si participare civica in scoli:13 cadre didactice si 4 membri ai solicitantului instruiți in tematica drepturilor omului, a educației civice si a metodelor non formale de abordare a acestora

 • Campanie de informare si conștientizare privind activismul civic: desfășurare seminare cu cadrele didactice în vederea multiplicării informațiilor, metodelor si instrumentelor dobândite la curs în domeniul drepturilor omului si educației civice si desfășurarea de ateliere, cu elevii cu rolul de a-i informa pe copii privind implicarea civică și drepturile omului

 • Vizita de studiu in Islanda: câte un reprezentant al comunității locale și câte un reprezentant al comunității școlare si 3 membri ai asociației participă la o vizită a partenerului islandez pentru a observa direct bunele practici în domeniul drepturilor omului.

 • Campanie de media litercy si fake news: Campania media împotriva informației false are scopul de a informa despre fenomenul de propagandă și dezinformare, precum și de a-i pregăti să identifice informația falsă difuzată de presă, dar şi pe rețelele de socializare. • Activități de democrație participativă: organizarea alegerilor copiilor, un proces care simulează desfășurarea alegerilor locale; Participarea a cel puțin 10 elevi /liceu la ședințele consiliului local; simularea unor ONG-uri, conturarea unor inițiative civice care vor fi depuse la primărie solicitând un buget participativ, in vederea implementăriiProiectul are un link extern asociat.
Proiectul are o pagină de în Facebook dedicată.
Proiectul are o galerie asociată.