• office@activeyourope.ro
Active-citizens-fund
If you are interested in accessing the English version of this file, please follow English version.

Proiectul este derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre și beneficiază de o finanțare în valoare de 74.975,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Partener: https://www.humanrights.is/en

logo IRAD
Despre

IRAD

Educația civică insuficientă în școli, oportunitățile limitate de învățare în afara școlilor și lipsa modelelor pozitive sunt obstacole în calea implicării și participării civice.

Proiectul IRAD constă în implementarea de activități de educație si implicare civică in localitățile Băilești și Segarcea din județul Dolj cu o rata a marginalizării ridicată și cu zone insuficient deservite unde s-a constatat lipsa spiritului civic in rândul tinerilor, lipsa abordării practice de predare a educației civice si dezinformarea on-line.

Beneficiarii proiectului:

 • 500 de tineri de 15-22 ani din Segarcea si Băilești
 • 60 de cadre didactice
 • 10 membri ai asociatei care vor benefica de o sesiune de instruire

Scopul proiectului

Creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice pentru dezvoltarea comunității locale.

Obiective

 • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 500 de copii din 3 licee din Băilești și Segarcea pe parcursul a 12 luni de proiect referitoare la cetățenia activă, drepturile omului, voluntariat, implicare comunitara, egalitate de șanse si mobilizare comunitară prin organizarea unei campanii de promovare și de informare privind activismul civic, prin organizarea de alegeri locale /ONG-uri simulate care vor iniția măsuri de rezolvare a problemelor comunității
 • Îmbunătățirea cunoștințelor, abilitaților, aptitudinilor a 60 cadre didactice din 3 licee din orașe mici din Dolj privind instruirea tinerilor in domeniul drepturilor omului a implicării civice prin transfer de bune practici din partea partenerului islandez pe parcursul a 12 luni de proiect
 • Creșterea gradului de informare în privința identificării și filtrării informațiilor, a consumului conștient de produse media în rândul a 300 de tineri din 3 licee din comunități insuficient deservite din Dolj pe parcursul a 2 luni de proiect prin desfășurarea unei campanii de media litercy si fake news
 • Dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-ului prin desfășurarea unei activități de instruire de 3 zile privind managementul voluntarilor, fundraising si planificare strategică pentru 10 membri privind managementul voluntarilor, fundaraising si planificare strategica pentru 10 membri.

Activități

 • Activitate de dezvoltare organizațională: 10 persoane instruite in cadrul managementului voluntarilor, fundraising si planificare strategică.
 • Curs de instruire drepturile omului si participare civica in scoli:12 cadre didactice si 4 membri ai solicitantului instruiți in tematica drepturilor omului, a educației civice si a metodelor non formale de abordare a acestora
 • Campanie de informare si conștientizare privind activismul civic: desfășurare seminare cu cadrele didactice în vederea multiplicării informațiilor, metodelor si instrumentelor dobândite la curs în domeniul drepturilor omului si educației civice si desfășurarea de ateliere, cu elevii cu rolul de a-i informa pe copii privind implicarea civică și drepturile omului
 • Vizita de studiu in Islanda: câte un reprezentant al comunității locale și câte un reprezentant al comunității școlare si 3 membri ai asociației participă la o vizită a partenerului islandez pentru a observa direct bunele practici în domeniul drepturilor omului.
 • Campanie de media litercy si fake news: Campania media împotriva informației false are scopul de a informa despre fenomenul de propagandă și dezinformare, precum și de a-i pregăti să identifice informația falsă difuzată de presă, dar şi pe rețelele de socializare.
 • Activități de democrație participativă: organizarea alegerilor copiilor, un proces care simulează desfășurarea alegerilor locale; Participarea a cel puțin 10 elevi /liceu la ședințele consiliului local; simularea unor ONG-uri, conturarea unor inițiative civice care vor fi depuse la primărie solicitând un buget participativ, in vederea implementării

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!

Timeline

Activități

COMUNICAT DE PRESĂ


 Conferință de lansare a proiectului


I.R.A.D


“Implică-te responsabil, acționează şi decide!”


31 martie 2022 


            Marți, 31.03.2021, orele 14.30, în locația din str. Împăratul Traian, nr. 29, Craiova,  va avea loc conferința de lansare a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.


Proiectul IRAD a demarat la 1 martie 2022 și beneficiază de un grant în valoare de 74.975,00 euro și se derulează pe parcursul a 12 de luni.


La acest eveniment sunt invitați să participe, alături de reprezentanții promotorului, directorii celor 3 unități de învățământ implicate în proiect, actori locali, directori de școli, cadre didactice interesate, reprezentanți ai mass media.


În cadrul conferinței, vor fi prezentate principalele obiective ale proiectului, acțiunile și activitățile, care au ca scop îmbunătățirea calității vieții a 500 de beneficiari, tineri cu vârste cuprinse între 15-22 ani, 60 de cadre didactice, 10 membri ai asociației.


Educația civică insuficientă în școli, oportunitățile limitate de învățare în afara școlilor și lipsa modelelor pozitive sunt obstacole, în calea implicării și participării civice. Indiferența civică accentuează criza socio-economică, conducând la corupție, injustiție socială şi un nivel scăzut al calității vieții cetățenilor. Lipsa implicării civice a tinerilor, conduce la adâncirea decalajelor între municipii si orașe mici.


Proiectul IRAD, vine în sprijinul tinerilor cetățeni, prin implementarea de activități de educație şi implicare civică, în localitățile Băilești și Segarcea din județul Dolj, cu o rată a marginalizării ridicată și cu zone insuficient deservite, unde s-a constatat lipsa spiritului civic în rândul tinerilor, lipsa abordării practice de predare a educației civice şi dezinformarea on-line.


Obiectivele proiectului sunt : • Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 500 de copii din 3 licee din Băilești și Segarcea pe parcursul a 12 luni de proiect referitoare la cetățenia activă, drepturile omului, voluntariat, implicare comunitara, egalitate de șanse si mobilizare comunitară prin organizarea unei campanii de promovare și de informare privind activismul civic, prin organizarea de alegeri locale /ONG-uri simulate care vor iniția măsuri de rezolvare a problemelor comunității

 • Îmbunătățirea cunoștințelor, abilitaților, aptitudinilor a 60 cadre didactice din 3 licee din orașe mici din Dolj privind instruirea tinerilor in domeniul drepturilor omului a implicării civice prin transfer de bune practici din partea partenerului islandez pe parcursul a 12 luni de proiect

 • Creșterea gradului de informare în privința identificării și filtrării informațiilor, a consumului conștient de produse media în rândul a 300 de tineri din 3 licee din comunități insuficient deservite din Dolj pe parcursul a 2 luni de proiect prin desfășurarea unei campanii de media litercy si fake news

 • Dezvoltarea capacității organizaționale a ONG-ului prin desfășurarea unei activități de instruire de 3 zile privind managementul voluntarilor, fundraising si planificare strategică pentru 10 membri.


Activitățile principale vizate sunt: • Activitate de dezvoltare organizațională: 10 persoane instruite in cadrul managementului voluntarilor, fundraising si planificare strategică.

 • Curs de instruire drepturile omului si participare civica in scoli:12 cadre didactice si 4 membri ai solicitantului instruiți in tematica drepturilor omului, a educației civice si a metodelor non formale de abordare a acestora

 • Campanie de informare si conștientizare privind activismul civic: desfășurare seminare cu cadrele didactice în vederea multiplicării informațiilor, metodelor si instrumentelor dobândite la curs în domeniul drepturilor omului si educației civice si desfășurarea de ateliere, cu elevii cu rolul de a-i informa pe copii privind implicarea civică și drepturile omului

 • Vizita de studiu in Islanda: câte un reprezentant al comunității locale și câte un reprezentant al comunității școlare si 3 membri ai asociației participă la o vizită a partenerului islandez pentru a observa direct bunele practici în domeniul drepturilor omului.

 • Campanie de media litercy si fake news: Campania media împotriva informației false are scopul de a informa despre fenomenul de propagandă și dezinformare, precum și de a-i pregăti să identifice informația falsă difuzată de presă, dar şi pe rețelele de socializare.

 • Activități de democrație participativă: organizarea alegerilor copiilor, un proces care simulează desfășurarea alegerilor locale; Participarea a cel puțin 10 elevi /liceu la ședințele consiliului local; simularea unor ONG-uri, conturarea unor inițiative civice care vor fi depuse la primărie solicitând un buget participativ, in vederea implementării


 Despre Programul Active Citizens Fund România


Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.


Pentru informații suplimentare: irad@activeyourope.roActivitatea are un link extern asociat.
Activitatea are o galerie asociată.

I.R.A.D


“Implică-te responsabil, acționează şi decide!” 


Conferința de lansare a proiectului


          Joi, 31 martie 2022, a avut loc  conferința de lansare a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!” proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.    Scopul proiectului este acela de a creștere gradul de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.


Evenimentul s-a bucurat de prezența a 30 de persoane, reprezentanți ai promotorului, directorii celor 3 unități de învățământ implicate în proiect, actori locali, cadre didactice interesate, reprezentanți ai autorităților publice locale din Băilești și Segarcea, ai ONG-urilor și societății civile.


           În cadrul conferinței, au fost oferite informații cu privire la inițiativa proiectului, premisele de la care s-a pornit în acest demers, obiectivele propuse în proiect. Au fost purtate discuții asupra lipsei implicării civice a tinerilor in viața comunității și în acțiuni cu  caracter civic. Prezentarea proiectului IRAD a fost realizată de către managerul de proiect, fiind evidențiate scopul, obiectivele, activitățile, rezultatele propuse, sustenabilitatea acestora. De asemenea, au fost prezentate cele două asociații partenere iar președintele Asociației Bloggerilor Olteni a vorbit despre importanța derulării de campanii privind combaterea știrilor false.


         


          Principalele rezultate propuse în acest proiect au în vedere crearea unui grup de tineri lideri civici, vectori ai dezvoltării și schimbării comunității, ameliorarea cunoștințelor cadrelor didactice prin multiplicarea informației de către participanții la curs, dezvoltarea gândirii critice a tinerilor în a fi consumatori/ producători responsabili de conținut media, precum și realizarea unei strategii de dezvoltare organizațională.


          Proiectul IRAD a demarat la 1 martie 2022 și beneficiază de un grant în valoare de 74.975,00 euro și se derulează pe parcursul a 12 de luni.


Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă!


Mai multe informații despre acest proiect găsiți pe  www.activeyourope.ro/irad sau pe pagina de Facebook  https://fb.me/ProiectIRAD


Despre Programul Active Citizens Fund România


Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.


Pentru informații suplimentare: irad@activeyourope.ro


 


 


I.R.A.D


“Implică-te responsabil, acționează şi decide!” 


Curs „Dezvoltare organizațională”
În perioada 15-19 aprilie am derulat cursul „Dezvoltare organizațională” la care au participat membri si voluntari ai Asociației Active Yourope. Sesiunile au inclus discuții privind cadrul strategic al unui ONG, dezbateri despre despre rolul și puterea ONG-urilor în comunitate, de asemenea am revizuit misiunea si viziunea asociației și am discutat despre principiile organizaţiei. Scopul activității de formare a fost dezvoltarea capacității interne a Asociației Active Yourope de a oferi servicii de suport şi sprijin membrilor prin aplicarea de instrumente de autoevaluare organizațională şi revizuirea strategiei şi planului de acțiune.


Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.


Dezvoltarea capacității interne a asociației de a oferi servicii de suport şi sprijin membrilor prin dezvoltarea unui instrument de autoevaluare organizațională şi revizuirea strategiei şi planului de acţiune a reprezentat obiectivul final al cursului. Participanții și-au însușit  instrumente si etapele necesare pentru desfășurarea unui proces de planificare strategică în organizația în care activează, în vederea elaborării de strategii eficiente si de durata pentru satisfacerea necesitaților beneficiarilor organizației.


Pe parcursul celor trei zile au fost discutate, analizate și puse în practică etapele de bază a elaborării unui Plan Strategic. Diagnoza organizației a constituit punctul de plecare, în urma realizării căreia, participanții și-au creat o imagine clară la ce etapă de dezvoltare se află organizația lor. Toate materialele teoretice au fost combinate cu exerciții practice, făcînd trainingul mai accesibil și ilustrativ.


După discuții și exerciții în grupuri de lucru, au fost trasate prioritățile de dezvoltare organizațională și principalele direcții de acțiune.  Cele trei zile de ateliere au fost bogate în interacțiune, iar la finalul acestora, echipa Asociației Asociației Active Yourope, în urma evaluărilor punctelor tari și punctelor slabe, au demarat actualizarea strategiei de dezvoltare organizațională a asociației si realizarea planului strategic pe următorii 5 ani  care să  permită o creștere sustenabilă în domeniul dezvoltării organizaționale în următorii cinci ani.


Aceste zile pline de networking, lucru intensiv și aplicat reprezintă o etapă importantă în procesul de dezvoltare organizațională al Asociației Active Yourope.


 


Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.


  


„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”


https://www.activeyourope.ro/irad/ Activitatea are o galerie asociată.
desfășurare seminare cu cadrele didactice în vederea multiplicării informațiilor, metodelor si instrumentelor dobândite la curs în domeniul drepturilor omului si educației civice si desfășurarea de ateliere, cu elevii cu rolul de a-i informa pe copii privind implicarea civică și drepturile omului

 


I.R.A.D


“Implică-te responsabil, acționează şi decide!” 


Curs “Drepturile omului şi participare civică în școli” 
Cu toţii avem nevoie de mai multe cunoştinţe despre felul în care funcţionează societatea în care trăim şi rolul nostru ca cetăţeni ai unui stat democratic. Cu cât ne educăm civic mai devreme, cu atât ne va fi mai uşor să asimilăm noţiunile teoretice şi să ne dezvoltăm abilităţile şi atitudinile necesare unui cetăţean informat şi implicat.


13 Reprezentanți ai liceelor din gupul țintă: Liceul Tehnologic „Ștefan Anghel” Băilești, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Băilești, respectiv Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” Segarcea și 4 membri ai Asociației Active Yourope au participat la cursul de instruire “Drepturile omului şi participare civică în școli” derulat în perioada 2-5 iunie 2022 la Sinaia. 


Acest curs s-a desfășurat în cadrul proiectului IRAD -“Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.


Cursul de instruire a urmărit să încurajeze gândirea critică și cetățenia activă în comunitățile locale prin susținerea profesorilor și membrilor societății civile în eforturile lor de a cunoaște și a înțelege cum să folosească instrumente non-formale de predare a unor noțiuni de cultură democratică și stat de drept și, în același timp, să lucreze cu autoritățile locale.


Cei doi formatori, român și islandez au abordat subiecte precum: principiile statului de drept, democrația participativă, participare publică și transparență decizională, cetățenia activă, leadership și dezvoltare comunitară, implicarea civică a tinerilor, metode de predare non-formală a competențelor civice, exemple de cetățenie activă din Islanda.


Au fost 3 zile pline de inspirație  în care am descoperit și experimentat metodele de învăţare specifice educaţiei non-formale, care folosește joaca şi diversitatea de stimuli pentru a crea cadrul propice învăţării prin experienţă. Participanții au învățat despre leadership, ce calități trebuie sa aibă un lider, care este rolul unui lider; au definit comunitatea, au experimentat votul in Parlament folosind metode precum learning by doing, thermometer line, teatru forum. 


De asemenea, experta noastră islandeze Íris Ósk Ingadóttir ne-a împărtășit bune practici care sunt gata de aplicat! Metodele și activitățile de educație pentru drepturile omului testate, au fost incluse într-un ghid de activități nonformale ce va putea fi folosit şi de alţi actori din domeniul educaţiei, acest lucru contribuind la dezvoltarea competențelor tinerilor de a deveni promotori ai drepturilor omului. 
Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.


 


„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”


https://www.activeyourope.ro/irad/Activitatea are o galerie asociată.


 I.R.A.D


“Implică-te responsabil, acționează şi decide!”


 


Campania de informare si conștientizare privind activismul civic


Începând cu luna iunie 2022, Asociatia Active Yourope a lansat în localitățile Segarcea si Băilești, o campanie de informare si conștientizare privind activismul civic. Scopul principal al campaniei a fost cel de educare și informare a membrilor comunităților cu privire la drepturile, libertățile și îndatoririle cetățenești. 


Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.


Este necesar ca oamenii să înțeleagă raționamentul din spatele faptului că o puternică atitudine participativă va permite cetățenilor să îşi exercite drepturile şi obligațiile unii față de ceilalți şi le va oferi posibilitatea de a recunoaște şi de a respecta diferențele. De asemenea, am urmărit să clarificăm în rândul elevilor că participarea democratică nu se realizează numai prin vot, la alegeri, ci mai ales prin implicarea în luarea deciziilor din viața noastră de zi cu zi.


Prin organizarea unor seminarii la care au participat profesorii, elevi, părinți dar si locuitori ai celor doua orașe, cetățenii din Segarcea si Băilești s-au familiarizat cu diferite practici democratice, au aflat despre drepturile și rolul lor de cetățeni responsabili și au fost informați despre modalitățile de participare activă la procesul civic.


Trecerea la era digitală și agenda digitală nu doar deschid noi oportunități pentru cetățenia activă și participarea democratică online, ci implică și riscuri și pericole legate de informațiile incorecte și de dezinformare


Prin urmare,  broșurile informative "Ce înseamnă implicarea civica/Cum pot fi un cetățean activ" si "Cum recunoaștem știrile false"  au fost utilizate pentru a genera discuții pe această temă și a multiplica mesajele cheie ale campaniei. 


Sub sloganul „Fii si tu cetățean activ!”, organizatorii întâlnirilor au avut discuții interactive în vederea creșterii gradului de conștientizare a electorilor si implicarea lor ca cetățeni activi prin vot, a dezvoltării angajamentului civic și a modalităților de exprimare a unor păreri personale, formării unei conduite moral-afectivă față de comunitate și sentimentul apartenenței la un grup social 


 


Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. 


„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”


 


https://www.activeyourope.ro/irad/


I.R.A.D 


“Implică-te responsabil, acționează şi decide!” 


Campania de Media Literacy si fake news  


In lunile iunie si iulie, am derulat campania de Media Literacy si fake news în localitățile Băilești și Segarcea.


Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.


Obiectivul acestei campanii a fost de a-i ajuta pe elevi să înțeleagă și să analizeze corect informația din sursele virtuale, ajutându-i să înțeleagă cum funcționează mediul online, îndemnându-i să analizeze ceea ce au văzut sau auzit în special pe rețelele sociale. Astfel, prin ateliere, am ghidat consumatorul de media prin labirinturile dezinformării, falsurilor și manipulării din presă ca să-l ajutăm să le distingă, să le înțeleagă, să nu le promoveze și să contribuie, astfel, la o societate informațională mai sănătoasă. 


In prima parte a atelierului am introdus elevii în subiect și am discutat despre problemele  întâmpinate de tineri ca urmare a lipsei de literație media precum manipulare, stereotipuri, fake news, cyberbullying, continuând cu aplicații practice de identificare a unei știri false.  Elevii au exersat identificarea informaţiilor false, au deconstruit mesaje manipulatorii şi au descoperit care sunt instrumentele la îndemână pentru a se feri de dezinformări pe reţele de socializare în această perioadă. Informațiile au fost prezentate sub forma unei prezentări power point dublate de un pliant de informare privind identificarea știrilor false.


De asemenea, au fost învățați să facă diferența între informațiile reale și cele false și să învețe să-ți aleagă forma de media în care pot avea încredere, să dezvolte, printre altele, gândirea critică și abilitatea de a discerne sursele credibile de informații de propagandă și fake news.
Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”


https://www.activeyourope.ro/irad/


 


  
Educația civică prin ateliere nonformale pentru tineri

 I.R.A.D

“Implică-te responsabil, acționează şi decide!”

 

Intrucât educația civică este avantajată de o abordare transsectorială și de cooperarea reciprocă între educația formală, non-formală și informalăîn luna septembrie, activitățile IRAD au continuat în cele trei școli partenere cu o serie de ateliere nonformale de educație civică.

Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.

Participanții au învățat, prin metode non-formale,  să înțeleagă mai bine comportamente pe care le văd în jurul lor și ce înseamnă să fii cetățean responsabil. Prin joc, au deschis o conversație, s-au implicat și au interpretat, pe rând, roluri în scurte scenete despre situații pe care le-au văzut  în viața de zi cu zi. Au discutat despre cum reacționează ei, de ce, și-au dat seama unde greșesc și ce ar putea face pe viitor. 

Astfel, într-un mod interactiv au fost abordate noțiuni de bază despre lege, funcționarea statului, democrație, drepturi și libertăți, drepturi civice, iar elevii din localitățile Segarcea și Băilești au fost învățați să gândească critic, să se implice în comunitățile în care vor ajunge să trăiască și să contribuie la schimbările de care este nevoie. Elevii și-au îmbogățit vocabularul, abilitatile învingându-si totodată timiditatea cu ajutorul metodelor specifice educatiei non-formale, au învățat ce inseamna voluntariatul si spiritul civic.

Atelierele nonformale au reprezentat o modalitate inovatoare și captivantă prin care tinerii au explorat și învățat despre principiile și practicile educației civice. Aceste ateliere au oferit un cadru creativ și interactiv în care tinerii și-au dezvoltat abilități critice și au dobândit cunoștințe esențiale pentru a deveni cetățeni informați și angajați în societate.

Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.


 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”


 


Activitatea are o galerie asociată.
I.R.A.D

“Implică-te responsabil, acționează şi decide!”

Seminar privind vizibilitatea si progresul proiectului

In data de 30.09.2022 am organizat pe platforma Google Meet un Seminar privind vizibilitatea si progresul proiectului “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”.

Proiectului IRAD -“Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, este derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.

Prin această activitate am urmărit asigurarea unei vizibilități largi și comunicarea rezultatelor și realizărilor la nivel de proiect dar și evidențierea sprijinului oferit de statele donatoare, Islanda, Liechtenstein și Norvegia

Seminarul de diseminare a activităților a reprezentat o oportunitate semnificativă de a aduce laolaltă educatori, lideri comunitari și alte persoane implicate în promovarea educației civice. Prin schimbul de cunoștințe și experiențe, participanții au contribuit la dezvoltarea unui cadru mai solid pentru educarea cetățenilor responsabili și activi în societate.

In cadrul seminarului au fost prezentate rezultatele obținute în primele 7 luni de proiect,  activitățile desfășurate în liceele din localitățile Băilești și Segarcea, cât și activități desfășurate în comunitate precum și materiale de învățare realizate în cadrul proiectului, pentru a-i ajuta să dezvolte metode eficiente de predare a educației civice. Participanții provenind din medii diverse, inclusiv educație formală și nonformală, au fost încurajați să împărtășească experiențele și strategiile lor privind predarea educației civice.

Seminarul a fost o oportunitate de a discuta despre importanța educației civice și de a prezenta o serie de bune practici în acest domeniu. Participanții au dobândit cunoștințe noi, au împărtășit experiențe inspiraționale și au dobândit abilități practice pe care le pot aplica în mediile lor de lucru. De asemenea, au fost stimulați să gândească creativ și să exploreze modalități inovatoare de a aborda educația civică, adaptându-se la nevoile și contextul specific al elevilor sau comunității lor.Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă” 


 Activitatea are o pagină de în Facebook dedicată.
Activitatea are o galerie asociată.

I.R.A.D


“Implică-te responsabil, acționează şi decide!” 


In perioada 25-27 octombrie reprezentanți ai administrației publice locale din localitățile Băilești și Segarcea, si a celor trei licee din grupul țintă Liceul „Ștefan Anghel”, Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” și Liceul Tehnologic “Horia Vintilă”, împreună cu membri ai Asociației Active Yourope au participat la o vizită de studiu la partenerul islandez “Icelandic Human Rights Centre”, un institut umbrelă care coordonează activitatea a peste 15 ONG-uri naționale și care elaborează periodic cercetări și propuneri de politici publice pentru îmbunătățirea vieții diferitelor categorii sociale dezavantajate.


Scopul vizitei a fost acela de a observa direct bunele practici in domeniul drepturilor omului.


În prima parte a întâlnirii, toți participanții au prezentat misiunea și activitatea din țară a instituțiilor pe care le reprezintă, încurajându-se astfel schimbul de bune practici. De asemenea,  partenerul de proiect, “Icelandic Human Rights Centre” ne-a prezentat materialele publicate de aceștia. 


Pe agenda întâlnirii s-a aflat și vizitei unui liceu din Mosfellsbær unde principalul accent este pe învățarea bazată pe proiecteFlexibilitatea și metodele de predare inovatoare sunt elemente directoare ale proiectării structurii interne a clădirii. Designul recunoaște fiecare copil ca un individ unic, cu nevoi și dorințe unice în ceea ce privește mediul său. Filosofia și metodele de predare ale școlii se caracterizează prin faptul că elevii sunt participanți activi la propria învățare, câștigă independență și își controlează ritmul de învățare sub îndrumarea profesorilor și a consilierilor școlari. O varietate de metode de predare bazate pe proiecte și evaluarea continuă bazată pe idei de învățare ghidată sunt caracteristicile distinctive ale școlii.


De asemenea, am avut oportunitatea de a participa la Gender Equality Forum ce a avut loc în data de 26 octombrie la Reykjavik. Susținătorii egalității de gen, factorii de decizie politici din UE și naționali, experți și-au împărtășit expertiza și au făcut schimb de opinii cu privire la cele mai presante probleme care afectează progresul în materie de egalitate de gen.


Vizita la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universității din Reykjavik ne-a oferit ocazia de a afla mai multe despre sistemul de invatamant islandez dar si despre rolul educației nonformale în dezvoltarea tinerilor.


Nu în ultimul rând, am identificat bune practici in domeniul asistenței sociale ale municipalității din Reykjavik în urma vizitei unui centru social.


In final, vizita noastră a fost una extrem de productivă, plăcută și eficientă, întrucât am descoperit câteva lecții valoroase și exemple de bune practici în domeniul promovării drepturilor omului, și am reușit să punem bazele unei relații de colaborare în care  să  folosim aceste rezultate ca referință pentru un viitor proiect împreună. Nu în ultimul rând, ne-am bucurat de cultura și farmecul Reykjavikului, cât și de peisajul minunat și selenar al țării numită, pe bună dreptate, țara de gheață și foc!


În ultima parte a întâlnirii, participanții au făcut brainstorming pentru a găsi diferite posibilități de cooperare în viitor, propunând atât proiecte din sfera drepturilor omului, cât și din cea a democrației participative.
Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.


 


„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”


https://www.activeyourope.ro/irad/Activitatea are o galerie asociată.
I.R.A.D

“Implică-te responsabil, acționează şi decide!” 

"Cetățenia și practicile democratice. Dreptul de a alege si de a fi ales"

 

Bunăstarea colectivă depinde în mod direct de implicarea individuală a fiecărui om din societate. Atunci când împlinim 18 ani, ni se acordă dreptul de a-i alege pe cei care care să ne reprezinte interesele, dar acest lucru nu este singurul mod în care putem contribui la bunăstarea societății. Numărul scăzut de tineri care merg la vot, spre exemplu, este datorat și faptului că aceștia nu au suficientă educație în domeniul civic și politic și nu cunosc sistemul și regimul politic al țării în care trăiesc, precum și care este relevanța lor în societate. Votul este expresia formală a sprijinului tău față de o idee, un candidat sau un partid. Votând la alegerile locale, îți exerciți dreptul democratic de a lua parte la deciziile privind viitorul tău și, în același timp, le conferi partidelor politice alese legitimitatea de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile.

Pentru a-i informa pe adolescenţii din cele trei licee din localitățile Segarcea și Băilești, am derulat seminarul "Cetățenia și practicile democratice. Dreptul de a alege si de a fi ales" menit să ridice nivelul de conştientizare a elevilor a problematicii drepturilor cetăţeneşti, a transparenţei şi a responsabilităţii administraţiei.

Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.

În cadrul acestui seminar, elevii au obținut informații despre cum funcționează sistemul politic în țară și nu numai, ce este pluralismul politic, au discutat despre caracteristicile votului si funcțiile unui primar și președinte precum și modalități prin care fiecare din noi poate contribui la bunăstarea societății. De asemenea, s-a urmărit să încurajam tinerii, inclusiv cei care vor vota pentru prima dată, să participe mai activ la viitoarele alegeri.

De asemenea, au fost abordate și despre câteva noțiuni despre lege, drepturi, obligații, transparență și cum să se informeze corect 

Am discutat și despre alegeri și cum decizia publică (fie locală, națională sau europeană) are un impact major la nivel comunității. Chiar dacă nu ne dăm seama imediat. Este nevoie să interiorizăm și să înțelegem că deciziile publice au impact asupra listei noastre de nevoi și schimbărilor pe care le vrem în comunitate.

 

Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

 Activitatea are o galerie asociată.
I.R.A.D

“Implică-te responsabil, acționează şi decide!” 

Vizita de studiu în cadrul ședinței Consiliului Local

 

O implicare activă a tinerilor în viața politică și luarea deciziilor locale reprezintă un pas esențial în dezvoltarea unei comunități durabile și prospere. 

La începutul acestui an școlar am demarat activitățile de educare a tinerilor din localitățile Băilești și Segarcea privind implicarea cetățenească și democrația participativă. Astfel, tinerii sunt învățați ce înseamnă drepturile și obligațiile unui cetățean, cum se desfășoară alegerea reprezentanților în administrația publică locală și mai ales modul în care se pot implica în comunitățile lor pentru un viitor sustenabil. Partea teoretică a fost urmată de una practică, în luna noiembrie am făcut primul pas spre acțiune cu 30 dintre tineri: am vizitat un loc cu adevărat inspirațional pentru tematica proiectului nostru și anume primăria. 

Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.

Pentru a vedea cum se lucrează în cadrul Primărie și Consiliului Local, elevii de la cele două licee din Băilești și de la liceul din Segarcea au realizat o vizită de studiu aleșilor locali, participănd la o ședință a Consiliului Local Băilești, respectiv a Consiliul Local Segarcea. 

Această vizită a constituit o modalitate excelentă de a afla mai multe despre cum funcționează guvernul local. Astfel, tinerii avut oportunitatea de a afla de la reprezentanții autorităților publice din Băilești și Segarcea despre rolul pe care aceștia și-l asumă în educarea comunității pentru sustenabilitate, despre planurile de viitor ale orașelor. De asemenea, au fost puse la dispozitia tinerilor, informatii esentiale legate de implicarea lor activa in aparatul decizional al administratiei locale. Tinerii au aflat despre diferitele comisii și comitete ale consiliului, precum și despre rolurile și responsabilitățile consilierilor locali.

Vizita de studiu a oferit tinerilor care vor simula alegerilor primarilor si vor implementa propriile inițiative civice la nivel local o modalitate excelentă de a afla mai multe despre guvernul local, de a-și face auzită vocea și de a se implica în comunitatea lor. Participarea la ședința consiliului local a urmărit încurajearea tinerilor să devină cetățeni activi și responsabili, să înțeleagă procesele politice și să își dezvolte spiritul civic.

Participarea activă a tinerilor la ședințele consiliului local dintr-un oraș mic poate aduce o valoare semnificativă procesului decizional local. Prin aducerea vocii lor în dialogul politic, tinerii pot contribui la o dezvoltare mai echitabilă și sustenabilă a comunității lor. Încurajarea implicării tinerilor în viața politică locală este esențială pentru a construi o societate mai reprezentativă și mai conectată la nevoile și dorințele tuturor membrilor săi.

 

Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”


 


Activitatea are o galerie asociată.


 
I.R.A.D


“Implică-te responsabil, acționează şi decide!” 


Simularea Campaniei Electorale și Alegerea Primarului 


In lunile noiembrie și decembrie, elevii din cadrul Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” Segarcea, Liceul Teoretic „Ștefan Anghel” Băilești și Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Băilești  au simulat campanii electorale pentru alegerea primarului și a Consiliului Local


Campania a fost organizată de către mentori de implicare socială, coordonați de expertul de participare civică și a avut ca scop familiarizarea elevilor cu procesul electoral și cu rolul pe care îl au cetățenii în democrație. Scopul activităţii: simularea participării elevilor la viaţa comunităţii în care trăiesc şi implicarea în luarea deciziilor care îi influenţează în mod direct.


Acesta activitate a fost organizată ca parte a proiectului IRAD, “Implică-te responsabil, acționează şi decide!”, proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea gradului de implicare civică și participare la vot în rândul tinerilor, prin oferirea accesului la informații corecte și adevărate în mediul online si prin simularea si implementarea de activități civice, pentru dezvoltarea comunității locale.


Participanții la campanie au fost împărțiți în mai multe grupuri: candidați și electori precum și comisia electorală a respectivei secţii de votare. Candidații au avut sarcina de a-și crea propriul program electoral și de a-l promova în rândul electorilor. Electorii au avut sarcina de a vota pentru candidatul care i-a convins cel mai mult.


Astfel, fiecare echipă a dezvoltat o serie de materialele de comunicare pentru propria campanie, precum un logo/o imagine reprezentativă sau un discurs politic care să atragă atenția asupra campaniei. Și, fiindcă este important să existe un plan de acțiune pentru demararea campaniei de electorale, echipele și-au clarificat rolurile, au dezvoltat un calendar estimativ al acțiunilor.


Campania a fost un succes, iar tinerii au învățat multe lucruri despre procesul electoral. Ei au învățat cum să-și dezvolte un discurs politic, cum să-și gestioneze timpul și cum să lucreze în echipă.


Campania electorală organizată de tinerii din localitățile Băilești și Segarcea este un exemplu de implicare civică. Tinerii au înțeles că este important să se implice în viața comunității și să-și exercite dreptul de vot. De asemenea, ei au învățat că este important să se informeze despre problemele comunității și să-și aleagă candidații în cunoștință de cauză.


Proiect derulat de Asociația Active Yourope în parteneriat cu Icelandic Human Rights Centre, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.


 


                  „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”


https://www.activeyourope.ro/irad/


 Activitatea are o galerie asociată.